Fakta headerbild

Fakta

Certifierad erfarenhet

Finjagården har bedrivit vård av människor med psykisk ohälsa i över 40 år. Denna långa erfarenhet har vi sedan några år sammanställt i ett omfattande ISO 9001-system. Målet med kvalitetssystemet är att säkerställa vårdkvalitet för våra uppdragsgivare, att visa våra klienter en plan för deras behandling samt för oss själva att kunna dokumentera och återföra vårdinsatser. Liksom att följa upp och terapeutiskt resonera om förväntningar, resultat och uteblivna resultat.

Länk: Visa certifikat (.pdf)

Kompetensområden

Finjagården har kompetens att behandla människor med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörningar och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar. Vi har också möjlighet att erbjuda behandling och uppföljning efter det att klienten har flyttat från Finjagården.

Individuell behandlingsplan

När en patient kommer till Finjagården görs en preliminär genomförandeplan tillsammans med patient och remitterande instans – det blir en bas för vårt arbete. Behandlings arbetet bokförs i en journal. Avvikelser från planen och uteblivna resultat korrigeras efterhand och i vissa fall måste planen även revideras. Att sätta målen på en rimlig nivå är viktigt för en lyckad behandling.

Förutom planering och uppföljning skapar ett bra kvalitetssystem disciplin och goda rutiner för oss som behandlare.

Verksamhetspolicy

Finjagården har en uttalad och i krafttagen verksamhetspolicy som du kan läsa här.

Uppföljning och utvärdering 2017

Följande rapport avser uppföljning och utvärdering av avslutade placeringar vid Finjagården under perioden september-december 2017.

Länk: Ladda ner rapporten här (.pdf)

Årets vårdgivare 2013

Finjagården utsågs 2013 till årets vårdgivare av Svenska Vård. Utmärkelsen delades ut på Svenska Vårdgalan, den 6 november 2013.

Länk: Läs hela pressreleasen här.

Uppdaterad: 16 februari, 2018

  • För rådgivning och konsultationKontakta oss