Fakta

Certifierad erfarenhet

Finjagården har bedrivit vård av människor med psykisk ohälsa i över 40 år. Denna långa erfarenhet har vi sedan några år sammanställt i ett omfattande ISO 9001-system. Målet med kvalitetssystemet är att säkerställa vårdkvalitet för våra uppdragsgivare, att visa våra klienter en plan för deras behandling samt för oss själva att kunna dokumentera och återföra vårdinsatser. Liksom att följa upp och terapeutiskt resonera om förväntningar, resultat och uteblivna resultat.

Kompetensområden

Finjagården har kompetens att behandla människor med personlighetsproblematik, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, depression, självskadebeteende, ångest, OCD, ätstörningar och trauma. Vi utför även psykiatriska utredningar. Vi har också möjlighet att erbjuda behandling och uppföljning efter det att klienten har flyttat från Finjagården.

Individuell behandlingsplan

När en patient kommer till Finjagården görs en preliminär genomförandeplan tillsammans med patient och remitterande instans – det blir en bas för vårt arbete. Behandlings arbetet bokförs i en journal. Avvikelser från planen och uteblivna resultat korrigeras efterhand och i vissa fall måste planen även revideras. Att sätta målen på en rimlig nivå är viktigt för en lyckad behandling.

Förutom planering och uppföljning skapar ett bra kvalitetssystem disciplin och goda rutiner för oss som behandlare.

Verksamhetspolicy

Finjagården har en uttalad och i krafttagen verksamhetspolicy.

Uppdaterad: 10 maj, 2017

Copyright © 2017 - Finjagården. Människor som går att identifiera är antingen personal eller fotomodeller. Producerad av Mvision.