Verksamhetspolicy

Kvalitet

Finjagården ska erbjuda den vård och behandling som motsvarar klientens behov i nära samverkan med klient, placerare och närstående, genom evidensbaserade och väl beprövade behandlingsmetoder, på det sätt som ger bästa möjliga resultat. Finjagården ska ha hög tillgänglighet med kompetent och engagerad personal. Finjagården ska ständigt mäta och förbättra ledningssystemet för kvalitet så att det förblir ett stabilt, seriöst och välskött behandlingshem.

Miljö

Finjagården bidrar till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling, värnar om den yttre och inre miljön samt främjar folkhälsan, nu och i framtiden.

Genom att:

  • aktivt arbeta för att minska utsläpp, avfall och förbrukning av naturresurser
  • ta miljöhänsyn i varje handling och beslut i det dagliga arbetet för ständiga förbättringar
  • följa gällande miljölagstiftning och andra förekommande krav
  • vara en drivkraft för miljöanpassning genom att köpa in och beställa varor som medför minsta möjliga miljöbelastning
  • på ett öppet och lyhört sätt samarbeta med och påverka andra för en hållbar samhällsutveckling verka för ökad insikt om sambandet mellan folkhälsa och miljö.

Arbetsmiljö

Finjagården arbetar för att bli effektivt, lönsamt och konkurrenskraftigt. I detta arbete är våra medarbetare vår viktigaste resurs. Vi ska ha en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs och utvecklas och mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Arbetsmiljöfrågor ska behandlas i den dagliga verksamheten och i samarbete med medarbetarna. Vi ska bedriva Finjagården så att vi säkerställer kraven i arbetsmiljölagstiftningen och i våra egna interna rutiner. Vår planering av en god arbetsmiljö ska utgå från en helhetsbedömning och vara en del av vår verksamhetsplanering.

Finjagården 2015-04-29

Anders Hjärner VD

Undrar du något?

Undrar du något du inte hittar svaret på här? I så fall kan du kontakta Finjagården så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats