Vår vision headerbild

Vår vision

Apelsin_till_webFör många personer är ”institution” ett känsloladdat ord. Utifrån vårt perspektiv är ordet förknippat med oföränderliga tillvägagångssätt, men också med risker. En risk är att individens positiva och personliga styrkor förbises när denne vänder sig till vården för att få hjälp. Ordet är associerat med en människosyn där individens svårigheter och svagheter, snarare än styrkor, ges företräde.

Det personliga lidande som uppstår i samband med psykisk sjukdom kan på sikt leda till att individen utvecklar ett ”skal” runt sig själv för att förhindra att lidandet förvärras. Det kan yttra sig på flera olika sätt och är vanligtvis en strategi för att skydda andra från ens egna smärtsamma känslor och erfarenheter. Tyvärr kan det också handla om att slippa bli stigmatiserad (stämplad) på grund av omgivningens reaktioner. Baksidan är emellertid att ”skalet” tenderar att bli så hårt och ogenomträngligt att individen blir svår att nå. Det kan resultera i svårigheter för individen själv, men också i svårigheter att på ett meningsfullt sätt interagera med omvärlden. Naturligtvis är det inte bara individen själv utan även miljön som måste förändras för att kunna motverka problem med exempelvis stigmatisering.

Genom vårt kliniska arbete på Finjagården, såväl som genom forskning och samverkan med andra privata och statliga organisationer runt omkring i samhället, gör vi allt för att minska den stigmatisering som är kopplad till personer med egna erfarenheter av att leva med psykisk sjukdom.

  • För rådgivning och konsultationKontakta oss