Behandling på Finjagården

Behandling utifrån Biopsykosocialt synsätt

Behandlingen på Finjagården utgår från ett biopsykosocialt synsätt.
Detta innebär att terapeut, kontaktperson och sjuksköterska samarbetar kring klienten utifrån uppdrag.

Finjagårdens behandlingsmetoder är:

KBT DBT ACT  ACT Matrix PE och EMDR

Vad är ett Biopsykosocialt synsätt?

Vi människor föds med en uppsättning av genetiska arv, med olika förmågor och biologiska funktionshinder (Autismspektrum, ADHD, osv.).
Vi föds också med olika biologiska sårbarheter ex olika temperaments variabler. Vissa reagerar snabbt och väldigt starkt åt det den personen reagerade på och det kan ta lång tid innan man återhämtar sig. Vår fysiska förmåga kan variera beroende på den uppsättning av gener som vi föds med. Vår hjärnstruktur och inlärningsförmåga kan se så olika ut. På detta sätt kan vi se oss som biologiska varelser med kött och blod som kommer till denna värld.
Den sociala faktorn påverkar oss utifrån vilken familjemiljö vi växer upp i samt socioekonomisk status och kulturella skillnader bland annat. Ex om man blir illa behandlad i barndomen, traumatiserad, misshandlad, mobbad och juridiska faktorer kan skapa en stress i livet. Om man inte har en bostad, blir `bortknuffad av andra`, att man inte har ekonomi att klara av vardagen. Dessa ingår i den sociala faktorn och dessa påverkar oss psykologiskt ex negativa tankar om oss själva och omvärlden, emotioner, minnesbilder som vi inte vet hur vi ska hantera. Den psykologiska faktorn innefattar även kognitioner, beteende, motivation och personlighet.

Dessa 3 påverkar varandra. Låt oss gå genom ett exempel hur dessa samspelar med varandra. Säg att du trillar och bryter benet och utifrån biologiska sårbarheter så tar det lite tid innan det läks och detta medför att vi isolerar oss, vilket leder till att vi kommer ifrån den sociala gemenskapen som är viktiga för oss människor då vi även är sociala varelser. När du är isolerad så kanske det leder till en nedstämdhet utifrån hur du ser på dig själv, jobbiga känslor för att du inte klarar av att göra saker som innan, vilket kan leda till en depression.

Behandlingsprocessen på Finjagården består av följande behandlingssteg:


Steg 1 Inskrivning
Steg 2 Introducerande behandling
Steg 3  Återkoppling till uppdragsgivare
Steg 4 Riktad behandling
Steg 5 Utsluss, ev. eftervård och utskrivning
Steg 6 Kvalitetsutvärdering efter behandlingstiden
 

Dialektisk beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom DBT, dialektisk beteendeterapi

Läs mer om DBT

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom KBT, kognitiv beteendeterapi

Läs mer om KBT

Traumabehandling

Läs mer om våra behandlingar inom PE, traumabehandling

Läs mer om PE

Ansök om plats

Söker du behandling för dig själv eller letar du efter behandling för en klient eller anhörig? Besök sidan Ansökan om plats för att läsa mer om hur du ansöker om en plats på Finjagården.

Ansök om plats