Behandling på Finjagården

En vanlig behandling hos Finjagården är uppdelad i fyra steg där vårt behandlingsteam successivt hjälper klienten mot det liv hen vill leva.

Behandlingsplan

En vanlig behandlingsplan vid Finjagården börjar med Dialektisk beteende terapi (DBT) och aktivering för att hjälpa dig förbättra eller behålla ditt engagemang till din terapi. När du börjar den första delen av DBT-behandlingen (kallad Orienterings fas) kommer du även få möjlighet att utforma ett dagligt schema tillsammans med ditt behandlingsteam och få hjälp av personalen på plats att känna dig både aktiv och engagerad i de mål som du känner är värdefull.

Schemat är skapat för att hjälpa dig att bygga struktur samt att hjälpa dig att upptäcka eller återansluta med aktiviteter som du tidigare funnit meningsfulla. Vi har daglig ”Färdighetstränings hjälp” för att ge stöd till att arbeta med de uppgifter som kommer från terapin. Vår förhoppning är att det kommer att ge dig stöd för att nå dina terapeutiska mål som senare kommer att underlätta för dig att utveckla eller förfina färdigheter som kan hjälpa dig att finna det liv du vill leva efter din behandling hos oss är avslutad.

Inledande behandling

Vi kommer under den första delen utav behandlingen genomföra en skattning kring funktionsnivå i vardagen som kommer ligga till grund för de mer praktiska bitar man kan komma att behöva individuell hjälp eller stöd med. Exempelvis söka framtida boende, ekonomi, sysselsättning med mera. Det är ett arbete som kommer att fortgå under hela vistelsen på Finjagården allt eftersom ditt behov förändras.

När du lärt känna din terapeut och behandlingsteam bättre, förstått behandlingsstrukturen i DBT och kommit överens om en första individuell genomförande plan, påbörjas steg 1 av behandlingen.

Steg 1

Målet i denna del utav behandlingen är att öka din stabilitet och säkerhet. Genom att sätta och nå nya mål, lära sig nya färdigheter och öva dem, allt detta görs tillsammans och skall följa den plan vi kommit överens om. Parallellt under hela tiden kommer ditt behandlingsteam fortsätta att hjälpa dig att träna och generalisera färdigheter i den dagliga behandlingen. Du kommer även att ha en kontaktperson från behandlingsteamet där Ni tillsammans jobbar med mer praktiska frågor som kan uppkomma allt eftersom behandlingen fortskrider.

Steg 2

I början av steg 2 i DBT, påbörjas vanligtvis kompletterande KBT interventioner. Ett vanligt exempel på en KBT intervention som används vid Finjagården är prolounge exposure (PE) för att behandla tidigare trauma om det är något klienten har upplevelser utav och själv vill genomföra behandling. Detta likt all annan behandling på Finjagården är strikt frivillig och kan bara komma i fråga om en rational för behandling (genomgång utav behandling) gjorts och att man gjort en personlig ”commitment” (överenskommelse) med sin terapeut att utföra den.

Det finns tillfällen då kompletterande KBT interventioner är integrerade i DBT tidigare. Till exempel i fallet med en person som exempelvis har en tilläggs diagnos med panikångest med agorafobi. Denna person kommer att behöva hjälp med panik och agorafobiska symtom för att kunna delta i till exempel DBT-färdighetsgrupper.

Steg 3 och 4

Allt eftersom behandlingen fortskrider och steg 2 i DBT-behandlingen är klar, fortsätter DBT till steg 3 och 4. Syftet med dessa stadier av DBT är att fortsätta att utveckla en komplett och hel känsla för sig själv, och i slutändan uppnå en känsla av frihet från lidande, och upplevelser av glädje.

Behandlingens slut

Behandlings vinster och välbefinnande återspeglas av ökad självständighet från Finjagården, genom att till exempel flytta från vår primära behandlingsanläggning till mer självständigt boende i lägenheter som vi tillhandahåller i Hässleholm. Kontakten med din terapeut och behandlingsteam pågår från början till slutet av din vistelse på Finjagården.

Vi följer upp med utvärdering utav behandling under flera år efter din behandling hos oss. Dels för att se hur effektivt vi har kunnat hjälpa just dig men också för att få information som kan hjälpa oss att utveckla vår behandling i en sådan riktning att vi kan förbättra oss.

Detta är ett exempel på en vanlig behandlingsplan på Finjagården. För att vissa på hur vi tänker kring att integrera en standardiserad behandlingsmetod som DBT med ett individuellt anpassat tillvägagångsätt. Det förekommer många varianter på behandlingsplanen, den styrs naturligtvis alltid utifrån klientens behov.

Dialektisk beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom DBT, dialektisk beteendeterapi

Läs mer om DBT

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom KBT, kognitiv beteendeterapi

Läs mer om KBT

Ätstörningsbehandling

Läs mer om våra behandlingar inom KBT-E, ätstörningsbehandling

Läs mer om KBT-E

Traumabehandling

Läs mer om våra behandlingar inom PE, traumabehandling

Läs mer om PE

Ansök om plats

Söker du behandling för dig själv eller letar du efter behandling för en klient eller anhörig? Besök sidan Ansökan om plats för att läsa mer om hur du ansöker om en plats på Finjagården.

Ansök om plats