Ansök om plats

På Finjagården är vårt mål att vägleda dig till ett liv värt att leva. Här hittar du information kring hur du ansöker om plats på Finjagården, oavsett om du söker placering åt en klient eller anhörig, eller om du söker behandling själv.

Jag söker behandling till mig själv

Jag söker placering till en klient eller anhörig

Jag söker behandling till mig själv

På Finjagården vill vi tillsammans arbeta med att se till hela människan, med betoning på individens styrkor och förmågor.

För att komma till Finjagården för behandling så måste kommunens socialtjänst eller landstingspsykiatrin besluta om en placering hos oss. När man får ett ja från det hållet så har vi ett studiebesök, helst om du kan komma och besöka oss men det går även bra via videolänk eller telefon. Där går vi igenom din situation och sätter upp en preliminär behandlingsplan. Därefter tar du beslut om du vill komma till oss för behandling.

Detta är Finjagården

Vi ser gärna att du som är intresserad av Finjagården utforskar våra behandlingsmetoder genom att gå till behandling på Finjagården. Utforska även vårt boende och våra aktiviteter för att få en tydligare bild utav hur det är att genomföra sin behandling hos oss.

Vår behandling

Finjagården har mer än 50 års erfarenhet av att arbeta tillsammans med människor som behöver stöd i en terapeutisk boendemiljö. Under åren har vi arbetat in olika metoder från de bäst praktiserade modellerna av evidensbaserad vård.

Vår primära terapeutiska modell på Finjagården är Dialektisk beteendeterapi (DBT). Vi kompletterar DBT med andra evidensbaserade kognitiva beteende metoder (KBT) för att adressera andra särskilda behov hos våra klienter.

Kom ut ur ditt skal

Det personliga lidande som uppstår i samband med psykisk sjukdom kan på sikt leda till att individen utvecklar ett ”skal” runt sig själv för att förhindra att lidandet förvärras. Det kan yttra sig på flera olika sätt och är vanligtvis en strategi för att skydda andra från ens egna smärtsamma känslor och erfarenheter. Tyvärr kan det också handla om att slippa bli stigmatiserad (stämplad) på grund av omgivningens reaktioner. Baksidan är emellertid att ”skalet” tenderar att bli så hårt och ogenomträngligt att individen blir svår att nå. Det kan resultera i svårigheter för individen själv, men också i svårigheter att på ett meningsfullt sätt interagera med omvärlden. Naturligtvis är det inte bara individen själv utan även miljön som måste förändras för att kunna motverka problem med exempelvis stigmatisering.

Genom vårt kliniska arbete på Finjagården, såväl som genom forskning och samverkan med andra privata och statliga organisationer runt omkring i samhället, gör vi allt för att minska den stigmatisering som är kopplad till personer med egna erfarenheter av att leva med psykisk sjukdom.

Skapa motivation

Paradoxalt nog föregås motivation av handling. Det är ofta efter att vi har börjat agera som vårt intresse och engagemang vaknar. På så vis vill vi motivera klienten till att börja leva och bygga ett liv med en gång när den kommer till Finjagården.

Vår erfarenhet visar nämligen, att vila förlänger den terapeutiska processen och gör den svårare att komma igång. På Finjagården lämnas du aldrig ensam för att utforska motivation på egen hand, vi vill följa dig och hjälpa dig i varje steg längs vägen för att locka fram önskan om ett mera självständigt liv och ett liv värt att leva.

En känsla av trygghet

Våra team på Finjagården har som mål att skapa en känsla av trygghet. Tack vare en smal organisation blir all personal väl insatt i varje person under tiden den bor på Finjagården. Bredden på behandlingsinsatser är stor och framtagna för att:

Uppmuntra och understryka den friska sidan hos varje individ

 • Använda beprövad evidensbaserad behandling som skräddarsys för att ta till vara varje individs behov och styrkor.
 • Underhålla den vänliga och avkopplande mentala och fysiska miljö som vi nogsamt utformat för att skapa harmoni och trygghet i relationer mellan människor.
 • Sätta förväntningarna på en sådan nivå, att individen både känner sig utmanad att möta dem och att man känner att man har det stöd som behövs för att nå dem.

En person med levd erfarenhet av psykisk sjukdom behöver stabilitet samtidigt som man jobbar med att komma tillbaka in i aktiviteter i hem, skola, arbete och familj. Vi välkomnar täta uppföljningar och samarbete med klientens nätverk under hela behandlingsperioden.

Finjagården erbjuder även Familjeband till anhöriga som bor och får sin behandling på Finjagården. Familjeband är upplagt genom att man besöker oss under två helger på våren eller under hösten. Målet med Familjeband är inte att bli en behandlare åt sin anhörig utan att få stöd, stöttning och validering i hur man tar hand om relationen till sina egna känslor och hur man uttrycker/använder dem.

  Ditt namn*

  Din e-postadress*

  Ditt telefonnummer*

  Ditt meddelande

  Jag söker placering åt klient eller anhörig

  Målgrupp

  Vi vänder oss främst till personer som lider av något av följande:

  • Ångestproblematik såsom panikångest, OCD tvång, social fobi m.fl.
  • Depression
  • Självskadebeteende
  • PTSD trauma
  • Neuropsykiatrisk problematik så som ADHD, autismspektrum, kognitiv nedsättning
  • Ätstörningar
  • Missbruk relaterat till psykisk ohälsa och där missbruket inte är aktivt

  Vi utför även psykiatriska utredningar.

  Ålder

  Till Finjagården kan man komma från den dag man fyllt 18 år. Den övre gränsen är när man fyllt 50 år. Medelåldern ligger mellan 24 – 28 år. Vi tar emot både kvinnor och män.

  Behandling

  Strukturerade och evidensbaserade behandlingsmetoder som DBTKBTKBT-E och PE kompletterat med ett kvalitetssystem med uppföljning för såväl klienter, närstående och uppdragsgivare skapar insyn, medverkan och trygghet.

  Behandlingssammanfattning tillhandahålls till uppdragsgivare enligt överenskommelse.

  Vår 50-åriga erfarenhet tillsammans med evidensbaserade behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat och ett liv värt att leva.

  Placeringsinformation

  Finjagården tar emot klienter från hela landet. All behandling hos oss sker via en placering från kommunens socialtjänst, omsorgsförvaltning eller via landstingets vuxenpsykiatri. Vi har ramavtal med flera kommuner och Regioner. Det går även att placera direkt hos oss utan ramavtal om kommunen eller landstinget så önskar. Då upprättas ett direktavtal mellan Finjagården och kommunen, landstinget eller båda vid gemensam placering. Vi tar emot klienter enligt lag SOL, HSL, LRV-permission, LPT-permission samt ÖPT.

  Så ansöker du

  Förfrågan om plats från placerare tar vi emot via telefon på 0451-451 42 eller via vårt kontaktformulär här nedan. Om du själv eller om du är anhörig till någon som intresserad av vår behandling så ta gärna kontakt med oss så lämnar vi gärna information om vår verksamhet och svarar på eventuella frågor.

  Efter en förfrågan om plats går vi vidare med ett studiebesök, gärna på plats hos oss för att gå igenom just din situation mer och sätta upp en preliminär behandlingsplan. Innan man kommer på studiebesök kommer vi skicka över ett material med lite information om Finjagården och den del frågor som vi gärna ser att du försöker fylla i. Vi kan även erbjuda att genomföra studiebesöket via videolänk om det geografiska avståndet eller andra hinder finns för att besöka oss.

  Efter studiebesöket gör vi en bedömning om vår behandling kan vara hjälpsam och klienten funderar på om Finjagården och den preliminära behandlingsplanen motsvarar deras förväntningar. Om svaret blir ja från båda håll så erbjuder Finjagården plats.

   Ditt namn*

   Din e-postadress*

   Ditt telefonnummer*

   Ditt meddelande

   Undrar du något?

   Har du en fråga som du inte hittar svaret på här? I så fall kan du kontakta Finjagården så svarar vi dig så fort vi kan.

   Kontakta oss

   Ansök om plats

   För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

   Ansök om plats