Om oss

Syfte med Finjagårdens verksamhet är att skapa ett liv värt att leva

Tillsammans

Personal, klienter, anhöriga, placerare och kollegor vill tillsammans nå ett gemensamt mål. Vi har alla våra styrkor och svagheter. Med ett icke dömande förhållningssätt vill vi tillsammans ta tillvara på dessa. På Finjagården ser vi det inte bara som en rättighet att uttrycka sin åsikt utan vi ser det även som en skyldighet. Tillsammans kan vi hjälpa varandra att vara delaktiga i att föra vår verksamhet framåt och våra klienter mot ett liv värt att leva.

Tålamod

Vi har i närmare ett halvt sekel valt att arbeta med komplex och omfattande problematik. Vi vet att det krävs mod och tar tid att förändras. Vi vet att våra klienter gör så gott de kan och att de behöver göra mer, mindre och i vissa fall annorlunda. Vi på Finjagården tål och har mod att stå ut med svåra problembeteenden och utmaningar. Vi vill skapa hopp om förändring till ett liv värt att leva.

Utveckling

Vi på Finjagården strävar efter att utvecklas i syfte att ge våra klienter den behandlingen de behöver. Med evidensbaserade metoder så testar, utvärderar och förändrar vi hela tiden vår behandling och verksamhet, i syfte att ge våra klienter möjlighet att utveckla ett liv värt att leva.

Här kan du läsa mer om Finjagårdens och om vår verksamhet.

Vår vision

Forskning

Verksamhetspolicy

Personal

Jobba på Finjagården

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats