Forskning

Läs om våra kliniska forskningsinitiativ här.

2013 påbörjade Finjagården utvecklingen av ett antal kliniska forskningsinitiativ. Vi inledde med en studie tillsammans med DBT-Lund, där vi undersökte behandlingsresultatet hos personer som deltagit i Finjagårdens behandling: ”Familjeband”. De medverkande hade antingen fullföljt Familjeband genom veckovis deltagande (DBT-Lund), eller en intensifierad helg (Finjagården).

Familjeband är ett grupprogram (multifamiljeterapi) för anhöriga till familjemedlemmar med suicidtendenser. Det utvecklades av Fruzzetti och Hoffman 2005, och utvärderades 2007, med stöd av Socialstyrelsen, under svenska förhållanden i ett initiativ av Lundh och Wångby-Lundh.

Studien har skapat goda förutsättningar för samarbete med en utav metodens utvecklare, Alan Fruzzetti. Tillsammans med honom har vi presenterat preliminära resultat såväl lokalt (Hässleholm, maj 2015) som internationellt (Montreal Canada, oktober 2015): https://isspd2015.tech4pco.com/mobis/bio/339

Datainsamlingen för forskningsstudien Familjeband, kommer att ske löpande fram till 2017. Våra samarbetspartners inkluderar forskare vid:

 • Psykologiska institutionen vid Lunds universitet
  • Daiva Daukantaité, PhD.
  • Marit Wångby-Lundh, PhD.
  • Professor Lars-Gunnar Lundh, PhD.
 • Medicinska fakulteten vid Lunds Universitetssjukhus
  • Sofie Westling, MD, PhD.

Inlett en utvärderingsprocess

I avvaktan på etiskt godkännande för datainsamlingen har vi inlett en process för att utvärdera vårt mätinstrument för självskadebeteende. Våra samarbetspartners inom denna kliniska studie är DBT-Lund, Stockholms Centrum för Ätstörningar, forskare vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet (Daiva Daukantaité, PhD, Marit Wångby-Lundh, PhD, och vid medicinska fakulteten vid Lunds Universitetssjukhus (Sofie Westling, MD, PhD.)

Översättning av handbok

Finjagården förser sin kliniska forskargrupp med stöd för att formalisera en översättning av professor Bohus, ”Handbok på Dialektisk beteendeterapi av posttraumatiskt stressyndrom (DBT-PTSD), från tyska till engelska.

Manualen har utvecklats av:

 • Professor Martin Bohus, MD, Mannheim professur i psykosomatisk medicin och psykoterapi
 • Heidelbergs universitet
 • Central Institute of Mental Health Mannheim, Tyskland

Sarah Oberwemmer, klinisk forskningspraktikant vid Lunds universitet, och Finjagården översätter texten från tyska till engelska. Sophie Liljedahl ser till att engelskan är korrekt i ton och språk.

RCT – Randomiserad kontrollerad studie

För att utveckla och genomföra en randomiserad kontrollerad studie (RCT), i syfte att testa genomförbarhet, säkerhet, acceptans, och effektivitet hos DBT-PTSD i Belgien, samarbetar den kliniska forskargruppen vid Finjagården också med:

 • Ann Berens (psykiater) samt kollegor, Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel, Antwerpen, Belgien
 • Collaborative Antwerpen Psychiatric Research Institute (Capri)
 • University of Antwerp

Vi kommer att använda samma upplägg i en svensk RCT, när vi genomför DBT-PTSD på Finjagården, 2016 eller 2017. Finjagårdens chef för forskning, behandling och programutveckling presenterade dessa kliniska forskningsinitiativ vid Professor Marsha Linehan:s Strategic Management-möte i, Seattle Washington (oktober 2015).

Undrar du något?

Undrar du något du inte hittar svaret på här? I så fall kan du kontakta Finjagården så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats