KBT-E ätstörningsbehandling

KBT-E är den ledande, evidensbaserade ätstörningsbehandlingen.

Kontakta Finjagården

PrivatpersonHandläggare

KBT-E (Ätstörningsbehandling)

Ledande ätstörningsbehandling

KBT-E är den ledande, evidensbaserade ätstörningsbehandlingen, lämpad för personer med:

  • Anorexia nervosa (AN)
  • Bulimia nervosa (BN)
  • Ätstörningar utan närmare specifikation (EDNOS)

Med stöd av riktlinjer från National Institute of Health Excellence (NICE), rekommenderas detta tillvägagångssätt för klinisk ledning i såväl hemmiljö som öppenvård.

Välkommen att kontakta Finjagårdens behandlingshem vid behov av ätstörningsbehandling. CBT-E, på svenska kallat KBT-E, står för, ”Enhanced Cognitive Therapy”, och är en transdiagnostisk behandling för personer med ätstörningar.

Välkommen oavsett BMI

Från och med 2016 välkomnar vi människor med ätstörningar för vistelse på behandlingshemmet oavsett BMI, så länge individen ifråga är medicinskt stabil. Vi hjälper till med provtagning, samtal och undersökning utav läkare och sjuksköterska under hela behandlingen för att säkerställa en medicinsk säkerheten för klienten. KBT-E på Finjagården rekommenderas för personer som, utan att uppnå önskat resultat, genomgått ätstörningsbehandling inom öppenvården eller tagits in akut för sina ätstörningar.

Kombinerad behandling – DBT och KBT-E

Observera att vi vid behov kan kombinera KBT-E med DBT. Därmed utesluter vare sig självskadebeteende eller suicidala tendenser vistelse på vårt behandlingshem. Om en individ främst visar tecken på denna sortens problematik kommer emellertid DBT att prioriteras som behandlingsmetod framför KBT-E.

Kontakta gärna vår verksamhetschef för att göra en förfrågan om studiebesök på Finjagårdens Behandlingshem, eller ställa frågor om vår ätstörningsbehandling.

Projektet inleddes 2014

2014 påbörjade Finjagårdens specialistteam inom ätstörningar sin utbildning i KBT-E. Expansionen av vårt multidisciplinära team innebar en möjlighet att ta emot personer som önskade behandling för sina ätstörningar och hade ett BMI på 16 eller högre.

Behandlingsmetoden har utvecklats av professor Christopher Fairburn på Oxford i Storbritannien: http://www.credo-oxford.com/4.1.html

  • För rådgivning och konsultationKontakta oss