Personal

Vår viktigaste resurs

Vi vill att vår personal på Finjagården skall känna sig delaktiga, trygga och inspirerade. Vi ser oss som en sammansvetsad organisation med korta beslutsvägar. Vi arbetar i mindre team som skall kunna vara nära tillhands för våra klienter. Vår personalomsättning är relativt låg, vilket vi hoppas vittnar om att personalen trivs med sitt arbete och varandra.

Finjagården har utvecklat ett Wellness-program som syftar till att stärka både den individuella medarbetaren samt hela personalgruppen. Delar vi tar fasta på här är allt ifrån det fysiska välbefinnandet till det själsliga.

Uppdaterad: 10 maj, 2017

Copyright © 2017 - Finjagården. Människor som går att identifiera är antingen personal eller fotomodeller. Producerad av Mvision.