KBT (Kognitiv beteendeterapi)

I KBT utgår vi från psykologiska problem som härrör från ett dysfunktionellt tänkande med starka negativa tankar och känslor. En del av patienterna kommer till oss med svåra trauman och livshändelser i bagaget. Med stor omsorg lär vi patienten att bearbeta de dagliga sinnesintrycken. Vi lär ut förmågan att identifiera dysfunktionella strukturer, att förstå skillnaden mellan tankar och känslor för att på så sätt återskapa en rationell och positiv inre dialog.

Vad är KBT?

KBT, kognitiv beteendeterapi, är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som innebär att man arbetar med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till psykiskt lidande. KBT innefattar både kognitiv terapi och beteendeterapi.

KBT är en strukturerad, aktiv och insiktsbefrämjande psykoterapi som är mer inriktad på nuet och framtiden än på det förflutna.

Vid vilka tillstånd är KBT lämpligt?

KBT utvecklades först som en metod för behandling av ångestsjukdomar och depression. Nu används den vid många andra besvär. Vetenskapliga studier har visat att KBT är en effektiv behandling vid bland annat följande problematik:

  • Missbruk
  • Ätstörningar
  • Kronisk smärta
  • Sömnproblem
  • KBT-behandlingen

Man arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Ett behandlingstillfälle kallas inom KBT för session. Varje session brukar omfatta mellan 45 – 60 minuter.

Klienten och terapeuten arbetar tillsammans med att kartlägga och hitta alternativ till tankar, känslor och beteende som inte är effektiva. Arbetssättet kallas kollaborativ empirism. Tillsammans görs en beteendeanalys för att kartlägga samspelet mellan klienten och dennas omgivning. Utifrån detta arbetar man sedan med att förändra icke fungerande beteendemönster.

På förhand bestämd arbetsplan

Vid varje session följer man en på förhand bestämd arbetsplan, en agenda. Syftet med denna är att ge samtalet en struktur samt främja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem. Oftast antecknar klienten eller terapeuten, eller båda, under sessionen. Ett alternativ är att spela in sessionen på ett band som klienten sedan får med sig hem.

Sessionen avslutas med att klienten väljer en hemuppgift till nästa session.

Kontakta oss för mer information om KBT-behandling.

Undrar du något?

Har du en fråga som du inte hittar svaret på här? I så fall kan du kontakta Finjagården så svarar vi dig så fort vi kan.

Kontakta oss

Dialektisk beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom DBT, dialektisk beteendeterapi

Läs mer om DBT

Ätstörningsbehandling

Läs mer om våra behandlingar inom KBT-E, ätstörningsbehandling

Läs mer om KBT-E

Traumabehandling

Läs mer om våra behandlingar inom PE, traumabehandling

Läs mer om PE

Ansök om plats

Söker du behandling för dig själv eller letar du efter behandling för en klient eller anhörig? Besök sidan Ansökan om plats för att läsa mer om hur du ansöker om en plats på Finjagården.

Ansök om plats