GDPR

29 maj, 2018

Den 25/5 började den nya lagen GDPR att gälla. Den kom till för att säkerställa att personuppgiftsbehandling skulle vara likvärdig för alla medlemsländerna inom EU.

För oss i Sverige ersätter den PuL (Personuppgiftslagen). Med tanke på den grundläggande karaktären utav vår verksamhet har vi på Finjagården alltid tagit personuppgiftsbehandling på största allvar, det gör vi fortfarande.

Vi vill att du som personal, klient, närstående eller placerare ska känna dig trygg med vår hantering utav dina uppgifter. Därför har vi inför GDPR bland annat uppdaterat och sett över våra rutiner och policys kring integritet, sekretess, datorhantering och datorsäkerhet för att möta de kraven GDPR ställer på oss.

Vill du ha mer information om i vilka utav våra system just dina personuppgifter behandlas, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud Daniel Svensson på dataskyddsombud@finjagarden.se.

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats