Finjagården vill hjälpa dig att finna det liv du vill leva

I 40 år har vi hjälpt klienter från hela landet.

Kontakta Finjagården

PrivatpersonHandläggare

Placering åt klient eller anhörig

Finjagården erbjuder småskalig och högspecialiserad behandling för klienter med personlighetsproblematik och neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar. Där nedanstående problemområden kan stå i vägen för klienten att kunna leva det liv de vill leva.

Målgrupp

Vi vänder oss främst till personer som lider av något av följande:

  • Ångestproblematik såsom panikångest, OCD tvång, social fobi m.fl.
  • Depression
  • Självskadebeteende
  • PTSD trauma
  • Neuropsykiatrisk problematik så som ADHD, autismspektrum, kognitiv nedsättning
  • Ätstörningar
  • Missbruk relaterat till psykisk ohälsa och där missbruket inte är aktivt

Vi utför även psykiatriska utredningar.

Ålder

Till Finjagården kan man komma från den dag man fyllt 18 år. Den övre gränsen är när man fyllt 50 år. Medelåldern ligger mellan 24 – 28 år. Vi tar emot både kvinnor och män.

Behandling

Strukturerade och evidensbaserade behandlingsmetoder som DBT, KBT, KBT-E och PE kompletterat med ett kvalitetssystem med uppföljning för såväl klienter, närstående och uppdragsgivare skapar insyn, medverkan och trygghet.

Behandlingssammanfattning tillhandahålls till uppdragsgivare enligt överenskommelse.

Vår 40-åriga erfarenhet tillsammans med evidensbaserade behandlingsmetoder ger oss goda förutsättningar för att uppnå resultat och ett liv värt att leva.

Placeringsinformation

Finjagården tar emot klienter från hela landet. All behandling hos oss sker via en placering från kommunens socialtjänst, omsorgsförvaltning eller via landstingets vuxenpsykiatri. Vi har ramavtal med flera kommuner och Regioner. Läs gärna mer om våra samarbeten. Det går även att placera direkt hos oss utan ramavtal om kommunen eller landstinget så önskar. Då upprättas ett direktavtal mellan Finjagården och kommunen, landstinget eller båda vid gemensam placering. Vi tar emot klienter enligt lag SOL, HSL, LRV-permission, LPT-permission samt ÖPT.

Så ansöker du

Förfrågan om plats från placerare tar vi emot via telefon på 0451-451 42 eller via vårt kontaktformulär. Om du själv eller om du är anhörig till någon som intresserad av vår behandling så ta gärna kontakt med oss så lämnar vi gärna information om vår verksamhet och svarar på eventuella frågor.

Efter en förfrågan om plats går vi vidare med ett studiebesök, gärna på plats hos oss för att gå igenom just din situation mer och sätta upp en preliminär behandlingsplan. Innan man kommer på studiebesök kommer vi skicka över ett material med lite information om Finjagården och den del frågor som vi gärna ser att du försöker fylla i. Vi kan även erbjuda att genomföra studiebesöket via videolänk om det geografiska avståndet eller andra hinder finns för att besöka oss.

Efter studiebesöket gör vi en bedömning om vår behandling kan vara hjälpsam och klienten funderar på om Finjagården och den preliminära behandlingsplanen motsvarar deras förväntningar. Om svaret blir ja från båda håll så erbjuder Finjagården plats.

Uppdaterad: 22 december, 2017

  • För rådgivning och konsultationKontakta oss