Resultat

Målinriktad effektivitet

Någon klok kännare sa om man inte vet varthän man är på väg, kan man inte veta när man är framme. Varje klient hos oss har ett mål, och varje mål har en plan. Vi, uppdragsgivaren och klienten har samma mål – att bli bättre och kunna leva ett mera självständigt liv.

Mer information kommer!

Uppdaterad: 10 maj, 2017

Copyright © 2017 - Finjagården. Människor som går att identifiera är antingen personal eller fotomodeller. Producerad av Mvision.