Öppenvårds DBT

Finjagården erbjuder nu öppenvård i DBT. Finjagården har sedan 2002 arbetat med DBT i en behandlingshemsmiljö. Den erfarenheten tar vi nu med oss när vi erbjuder DBT i en miljö där man bor hemma och kommer till oss för DBT behandling. Vår öppenvård är utformad efter standard DBT med färdighetsträning, individualterapi, telefonkonsultation och konsultationsteam.

DBT-behandling i öppenvård erbjuder vi dig som är över 18 år, som har diagnostiserats med borderline personlighetsstörning/emotionell instabil personlighetsstörning och med ett pågående suicid/självskade/riskbeteende.

För att komma till oss krävs det att kommun och/eller landsting godkänner en behandling och tar på sig ett ekonomiskt och uppföljande ansvar för behandlingen. Vi säljer alltså platser till kommun och landsting, ej privat.
För att få ett godkännande så lyfter man sitt önskemål om DBT i öppenvård med ansvarig behandlare eller ansvarig inom kommunen/landsting. De tar ställning till om de anser det finnas grund för öppenvårdsbehandling samt om de åtar sig betalnings- och uppföljningsansvar.

När man får ett godkännande från kommun och/eller landsting att delta i Finjagårdens öppenvård så bokar vi in en telefontid för intervju (alternativt kan vi träffas hos oss). Då får vi möjlighet att få mer information om den som är intresserad av behandling hos oss samt att vi kan svara på alla frågor som man kan tänkas ha. Därefter gör vi en bedömning om vi kan erbjuda plats och vederbörande tar ställning till om man vill genomföra DBT behandling. Om alla parter säger ja så planerar man för att påbörja behandling.

Vid frågor om vår DBT behandling i öppenvård ta gärna kontakt med vår placeringsservice 0451-451 42 (måndag till fredag 8-17).

Kognitiv beteendeterapi

Läs mer om våra behandlingar inom KBT, kognitiv beteendeterapi

Läs mer om KBT

Ätstörningsbehandling

Läs mer om våra behandlingar inom KBT-E, ätstörningsbehandling

Läs mer om KBT-E

Traumabehandling

Läs mer om våra behandlingar inom PE, traumabehandling

Läs mer om PE

Ansök om plats

Söker du behandling för dig själv eller letar du efter behandling för en klient eller anhörig? Besök sidan Ansökan om plats för att läsa mer om hur du ansöker om en plats på Finjagården.

Ansök om plats