IS0 9001 gör Finjagården mer inriktad på klienterna

17 juni, 2019

”ISO 9001 är själva strukturen i vår behandling.” Det säger Anders Hjärner, VD för HVB-hemmet Finjagården utanför Hässleholm.

Finjagården är inriktad på vuxna med psykiska problematik som svår ångest, depression och självskadebeteende. Klienterna remitteras till dem av kommuner och regioner. Verksamheten handlar om att se den enskilda individen och hjälpa var och en tillbaka till ett liv värt att leva.

Läs mer

Ansök om plats

För dig som söker behandling för dig eller som söker placering åt klient eller anhörig

Ansök om plats